Zarząd ZPAŚ

27 stycznia 2017r. Walne Zgromadzenie

Związku Polskich Armatorów Śródlądowych 

wybrało na 4 letnią kadencję

Zarząd ZPAŚ w składzie:

Bartosz Fabiańczyk – Prezes

Jerzy Dec

Mariusz Kozyra

Jakub Andrzejewski

Łukasz Pędzik

Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:

Jacek Bożym

Adam Pelczer

Henryk Łepek

Zarząd ZPAŚ

ARCHIWUM:

19 marca 2013r. Walne Zgromadzenie Związku Polskich Armatorów Śródlądowych  wybrało na 4 letnią kadencję 

Zarząd ZPAŚ w składzie:

Zbigniew Garbień – Prezes ZPAŚ

Jerzy Hopfer – Wiceprezes ZPAŚ

Henryk Łepek – WIceprezes ZPAŚ

Paweł Pietruszczak – Członek Zarządu ZPAŚ

Adam Pelczer – Członek Zarządu ZPAŚ

Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:

Andrzej Gojke

Krystian Przewłocki

Krzysztof Gil

Zarząd ZPAŚ

W dniach 2-3 luty 2009r. w Szczecinie odbyło się Walne Zgromadzenie

Związku Polskich Armatorów Śródlądowych.

Wybrano Zarząd ZPAŚ w składzie:


Zbigniew Garbień – Prezes ZPAŚ

Jerzy Hopfer – Wiceprezes ZPAŚ

Jacek Bożym – Wiceprezes ZPAŚ

Dariusz Bąk – Członek Zarządu ZPAŚ

Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:

Wiesław Kacaper

Jerzy Strząska

Czesław Błocki

Zarząd ZPAŚ